ROIKKA – Juha Vanonen — Variaatiot 10.2.–5.3.2022

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

”Maalaukseni ovat tilahahmotelmia, joissa eri elementit tuntuvat olevan liikkeessä tai leijuvan abstraktissa tilassa. Variaatiot koostuu maalauksista, joissa teosta tai teoksen osaa muutetaan sitä toistettaessa. Abstraktin kuvion toistaminen useammassa maalauksessa rakentaa sille tyhjästä merkityksen, jota voi tarkastella suhteessa muihin samaa kuviota toistaviin teoksiin. Minua kiinnosti miten toteuttaa näyttelykokonaisuus vain kahden luonnoksen pohjalta, niitä varioiden ja yhdistäen.

Maalaaminen itsessään on työskentelyni lähtökohta. Käytän kuvankäsittelyohjelmaa avuksi luonnostelussa. Kääntelen, venytän ja siirtelen osia. Maalatessa etenen osin luonnoksen mukaan, toisinaan maalaaminen ohjaa teosta eri suuntaan. Vaikutteet maalaamiseen on lähtökohtaisesti abstraktissa ekspressionismissa, mutta omassa työskentelyssä prosessi on harkittu ja ekspressiivisyys näkyy lähinnä maalausjäljessä. Maalaaminen on minulle jatkuvaa uuden etsimistä. Onnistumisen raja abstraktin aiheen äärellä on usein häilyvä ja sen löytäminen on työskentelyni ydin.”

Juha Vanonen on helsinkiläinen kuvataiteilja.
Hän on Taidemaalariliiton ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen.

skr_harmaa_cmyk
Työskentelyä on tukenut Suomen kulttuurirahasto