RIUTTA – Enni Vekkeli — Night Dimensions 21.11-14.12.2019

Enni Vekkelin Night Dimensions avautuu Taidekeskus Idässä 20. marraskuuta. Näyttelyssä on esillä veistoksia sekä animaatio- ja videoteokset.

Näyttelyä voi lähestyä metaforien verkostona. Kirjallisuuden ja erityisesti runouden käsite metafora juontaa muinaiskreikasta ja tarkoittaa siirtoa. Kaksi toisiinsa liittymätöntä sanaa tai kuvaa samaistetaan ja siirrosta, rinnastuksesta, syntyy yhteys. Metaforien rakentaja luotaa asioiden ja esineiden tunnelmaa.Teoksia voi katsoa unen esineinä, löytötavaroina, joiden välille katsoja voi rakentaa metaforisia yhteyksiä.

Animaatioteoksessa Spirit – Mother – Daughter toistuvat kääntymisen, kasvokkainasettumisen ja paljastumisen eleet. Nimi Spirit – Mother – Daughter viittaa ranskalaisen filosofin, Luce Irigarayn ajatuksiin. Irigaray ehdottaa vaihtoehtoista, feminiinistä jumalkuvaa kulttuurissamme vallitsevan maskuliinisen projektion rinnalle. Soitettavien veistosten muotokieli viittaa vedenalaiseen maailmaan. Korallien, verkkojen ja aaltojen lomassa on kuitenkin käsiä. Sotaisista maista paetaan ja matkan päämäärä on rannan sijasta veden pohja. Sekä animaation, että soitettavien veistosten taustalla on pohdintaa eriarvoisuudesta.

 

 

Näyttelyn teoksissa toistuvat käden ja verkon teemat. Videoteoksessa Valopyydys verkko on asetettu ikkunan eteen. Verkot nostetaan valoon ja saaliiksi saadaan pimenevä tila.Tilanne on paradoksi; mitä enemmän verkkoa on ikkunan edessä, sitä pimeämmäksi tila muuttuu. Verkko on käyttöesine, jonka tarkoitus on nostaa saalis ylös pinnan alta. Verkko on myös esine, jossa jokaisella kohdalla on yhteys toiseen. Käsi voi verkon tavoin ulottaa pinnan alle. Kädellä voi osoittaa, nimetä sanattomasti. Käsi ja verkko toimivat metaforan tapaan: pimeässä siirrytään solmusta, solmuun, valokohdasta valokohtaan, jättäen väliin linja, joka yhdistää toisilleen ensinäkemältä vieraat, mutta sisäisesti kaltaiset asiat.

 

Enni Vekkeli (s.1983) on Imatran taidekoulusta valmistunut kuvataiteilija. Viime aikoina Vekkeli on työskennellyt pääasiassa videon, animaation ja keramiikan parissa. Hän pyrkii poeettiseen ja tiivistettyyn ilmaisuun, sekä asettumaan teoksissaan vuoropuheluun filosofian ja ekologian kanssa. Teoksissa palataan pohtimaan ajan ja aineen luonnetta. Vekkeliä kiehtovat toisaalta primitiiviset keramiikan polttotekniikat, kuin animaation prosessiin kuuluva tilanne, jossa saven massa ja materiaalisuus digitalisoituu aineettomaksi pinnaksi.

 

 

 

Lisätietoja 
Enni Vekkeli
 +358 44 521 82 62

vekkeli.enni@gmail.com