admin

ROIKKA & RIUTTA — Henrik Härkönen —  It Doesn’t Matter 4.-27.10.2018

ROIKKA & RIUTTA — Henrik Härkönen — It Doesn’t Matter 4.-27.10.2018

Taiteella ei ole mitään väliä – Henrik Härkösen taidenäyttelyssä ”It Doesn’t Matter” etsitään merkitystä

Henrik Härkösen näyttelyssä kristinusko, sarjalliset grafiikanvedokset ja lapsuuden puupyssyt ovat rinnastuvat ilman sen syvempiä tarkoitusperiä: Kehykset ovat hienompia kuin työt ja ainoastaan kokonaissommitelma ratkaisee. ”It Doesn’t Matter” on esillä Lappeenrannan Taidekeskus Idässä 4.10. – 27.10.

”Opettaja sanoi, että taiteen sisältö tulee automaattisesti. Minusta se on järkyttävää.” Härkösen mukaan kuvataiteilijat hän itse mukaanluettuna tekevät töitä joiden ainoa kriteeri on hienonnäköisyys, että sommitelma on onnistunut, että formaalit elementit, väri, muoto ja rytmi ovat sopusoinnussa keskenään. Teoksen päätarkoitus on näyttää hyvältä Instagramissa ja apurahahakemuksessa. Härkönen on saanut tänä vuonna kolme apurahaa.

”Kaikkea voi tehdä, kaikki menee läpi, millään ei ole mitään väliä. Halusin vastata tähän tekemällä ison puisen ristin. Se on symbolinen huuto keskellä postmodernismin arvokatoa. Mitä seuraa kun mikään ei ole oikein tai väärin ja mikä vain sommiteltu asia voi olla taideteos? Kaaos.”

Sarjalliset grafiikanvedokset ilmaisevat samaa teemaa. Taidehistoriaa ja mustia kasvoja punaisella taustalla toistetaan ilman päämäärää. Tarkoitus on kadonnut ja 666 Veljestä -teossarjan kehykset ovat hienommat kuin niiden sisältämät vedokset. Luonnonpuukehyksillä ja sarjallisella sommitelmalla kammetaan kuvista väkisin taide-entiteettejä. ”Ilmaisulla tai intohimolla tai sen täydellisellä puuttumisella ei ole taiteen kanssa mitään tekemistä.”

Merkityksellisyydenhaussa ajaudutaan turvalliseen lapsuuteen asti, jota lapsena rakennetut puupyssyt ja -miekat edustavat. Yksi niistä on taiteilijan isän tekemä. Kaaoksesta syntyy jotakin uutta: Kokemuksellinen readymade, joka tehty aikaisemmin elämässä tiedostamatta esineen taiteellista arvoa.

Arvokadon keskellä on siis jotakin positiivista. Kun kerran kaikkea voi tehdä ja millään ei ole mitään väliä, saattaa liejussa esiintyä myös jotakin arvokasta. Kuten vaikka idea taidenäyttelystä. Sen jalostamiseen todelliseksi ilmiöksi, jolla on jotakin tosiasiallista arvoa, ei tarvita muuta kuin konservatiivista pitkäjänteistä työtä. Ja sommittelua.

Lisätietoja antaa mielellään:
Henrik Härkönen 050 404 8631

Henrik Härkönen
”It Doesn’t Matter”
Taidekeskus Itä
4. – 27.10. 2018
ti-pe 11-17, la 11-14
Valtakatu 66 Lappeenranta

Henrik Härkönen | kuva: Niina Villman |
"666 veljestä" | puupiirros | 2017
Posted by admin in Riutta, Roikka
ROIKKA & RIUTTA — Emma Lappalainen, Jyrki Markkanen —  Harmailla alueilla 6.-29.9.2018

ROIKKA & RIUTTA — Emma Lappalainen, Jyrki Markkanen — Harmailla alueilla 6.-29.9.2018

Emma Lappalainen ja Jyrki Markkanen on taiteilijapari jonka työskentelyä sitoo yhteen vanhat analogiset valokuvaus- ja vedostusmenetelmät sekä valokuvan käyttö taidegrafiikassa. Työparille leimallista on ilmaisukeinojen monimuotoisuus ja käsityöläisyys. Työskentelyn tuloksena syntyneet projektit löytävät yhteisissä näyttelyissä uuden vuorovaikutteisuuden. Lappalainen ja Markkanen ovat pitäneet näyttelyitä yhdessä vuodesta 2009.

Emma Lappalainen:

“Työskentelyni lähteenä ovat usean vuoden ajan olleet Kirjanpainaja/ lps. Typographus kaarnakuoriaisten kaivertamat jäljet. Nämä puihin tallentuneet elämän jäljet ovat avautuneet sisälläni muinaisena alkukielenä. Ne ovat herättäneet mielleyhtymiä painettuun kieleemme ja sen syntyyn, saaden minut tunnustelemaan sanojen olemusta ja kääntämään näitä kuvakielelle. Luonnon viestien seuraaminen ja sen merkkien tulkinnallinen vapaus luo hedelmällisen tilan ihmisen ja luonnon orgaanisesti versovalle vuoropuhelulle. Rivien väleissä kulkee visuaalisesti hahmoteltava kommunikaation väylä.

Työ sai alkunsa perintömetsästä Pohjois-Karjalan Haapalahdesta, neitseellisestä vaarojen ja soiden maisemista. Kyseenalaistan metsän arvon ajatuksen pelkästään taloudellisena hyödykkeenä sekä ajatuksen kuinka maata jalkojemme alla voi omistaa. En koe eläväni ihmiskunnassa vaan monimuotoisessa yhdyskunnassa, jossa jokaisella olevaisella on oma sijansa, tasapainon vuoksi.

Maa, linnut, kasvit, vedet, tähdet, aurinko, kuu sekä kirjat. Kaikkeus ympärillämme ja sisällämme.”

Jyrki Markkanen:
“Osuuteni näyttelyssä painottuu valokuvasarjaan Alue, jonka kuvat tallennan jättömailla ja tyhjentyneissä rakennuksissa, kaupunkien varjoalueilla poissa tuottavista keskuksista. Teokset syntyvät kahdesta päällekkäin asetetusta laakafilmi-negatiivista, usein ulko- ja sisätilan tai luonnon ja ihmisen muokkaaman rakennetun ympäristön yhdistelmänä. Kuvaparien etsiminen tuo kuviin syvyyttä ja muodostaa alueen jossa mielikuvituksessani liikun, tilan joka on riistäytynyt ihmisen näennäisestä hallinnasta, vyöhykkeen, kartan mustan läiskän. Olennaisena osana kuvien ajallisesti etääntyneeseen maailmaan vaikuttaa työskentelyni perinteisesti ison koon filmille, osin itsetehdyillä neulanreikäkameroilla ja vanhoilla vedostusmenetelmillä. Näyttelyn valokuvat ovat syanotypia/ kumipaino- ja pigmenttimustevedoksia.

Tallennan ja kuvaan myös esineitä ja asioita, rakentaen itselleni mentaalisen ympäristön josta teokseni syntyvät. Työhuoneeseen kulkeutunut kama on lähtökohtana fotoetsaussarjassa Arkisto joka luetteloi loputonta tavaramäärää yhden keräilijän osalta. Teosten näennäisestä keveydestä huolimatta sanoma on selvä, ihmisiä on yhä enemmän ja jokaisella on tavaraa joka hallitsee elämäämme ja josta osa jää jälkeemme todistamaan meistä. Rakennan myös veistoksia, laitteita joiden tekniikka on yksinkertaista ja näkyvillä, valoa ja mekaniikkaa. Materiaaleina käytän puuta ja terästä sekä kierrätän osia mekaanisista laitteista. Teoksiin liittyy myös pintojen tulostusta ohutvanerille, alumiinille tai akryylille.”

Taiteilijoista:

Emma Lappalainen (s.1976) on valmistunut taidegraafikoksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta v. 2005. Vuodesta 2009 lähtien hänen kiinnostuksen kohteena ovat olleet myös vanhat valokuvausmenetelmät. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä vuodesta 2004 alkaen Suomessa sekä ulkomailla ja niitä on Imatran, Jyväskylän, Lappeenrannan, Keuruun taidemuseoiden sekä Suomen valtion kokoelmissa. Lappalainen asuu ja työskentelee Imatralla sekä kausittain Jyväskylän grafiikanpajalla.

Näyttelyn tekstipohjaiset kuvat on kirjoitettu kirjoituskoneella ja valotusmenetelmien myötä vedostettu grafiikanlaatoilta. Valokuvat on toteutettu märkälevy -kollodium menetelmällä lasille sekä alumiinille.

Näyttelyä on tukenut Suomen kulttuurirahasto.

Jyrki Markkanen (s. 1956) on työskennellyt 1980-luvun alusta viime vuosiin Jyväskylän grafiikan pajalla, kunnes muutti Imatralle 2016. Painopiste työssä on siirtynyt perinteisistä grafiikan tekniikoista valokuvaan ja vanhoihin vedostusmenetelmiin sekä kolmiulotteisiin teoksiin.
Näyttelyihin hän on osallistunut vuodesta 1985 ja teoksia Suomen valtion, kuntien sekä museoiden kokoelmissa.

Näyttelyä on tukenut Kaakkois-Suomen taidetoimikunta.

Emma Lappalainen | sarjasta Lux Poetica | 2018 | ambrotypia
Jyrki Markkanen | sarjasta Alue | 2016 | pigmenttimustevedos
Posted by admin in Riutta, Roikka
ROIKKA & RIUTTA — KORU + itä 2.8.-1.9.2018

ROIKKA & RIUTTA — KORU + itä 2.8.-1.9.2018

KORU + itä

Korutaideyhdistyksen jäsenten näyttely KORU + itä avautuu Taidekeskus Idässä Lappeenrannassa torstaina 2.8. Mukana ovat taiteilijat: Kimmo Heikkilä, Tuija Hietanen, Elina Honkanen, Sirja Knaapi, Mervi Kurvinen, Helmi Lindblom, Mia Maljojoki, Minna Markkanen, Eija Mustonen, Maria Nuutinen, Wiebke Pandikow, Ari Pyörälä, Inni Pärnänen, Tiina Rajakallio, Hanna Ryynänen, Jenni Sokura, Janna Syvänoja, Nelli Tanner, Suvi Tupola ja Tarja Tuupanen.

Osallistujista puolet asuu ja työskentelee Etelä-Karjalassa, mikä osoittaa taidemuodon vahvuutta maakunnassa. Taidekeskus Itä on tällähetkellä ainoa galleria Suomessa joka esittää säännöllisesti korutaiteen näyttelyjä.

Näyttelyä juryttämään kutsuttiin Valtion muotoilupalkinnolla vuonna 2017 huomioitu valokuvaaja sekä galleristi, Helsingin LOKALista tuttu Katja Hagelstam sekä kotimaisen korutaiteen kentän uranuurtaja, korutaiteilija Helena Lehtinen. He kuvaavat jurytysprosessia näin:

”Korutaideyhdistyksen näyttelyyn haki 24 korutaiteilijaa joista jyry valitsi teoksia kahdeltakymmeneltä tekijältä. Tämä osoittaa, että tarjotut teokset olivat korkeatasoisia ja että suomalainen korutaide elää ja voi hyvin. Näyttelyyn hyväksyttyjen teosten kirjo on laaja; korumuotoilusta koru-ja nykytaiteeseen. Valittujen teosten joukossa on mm. perinteeseen nojaavia, helposti käytettäviä koruja, mutta myös koskettava videoteos (Nelli Tanner, Imatra) ja ruokakulttuuriin kantaaottava teoskokonaisuus (Jenni Sokura, Lpr). Aiheiden käsittely on ollut kaiken kaikkiaan ammattimaista ja tulokset vakuuttavia. Myös materiaalien kirjo on kiinnostava ja ajatuksia herättävä. Nyt esille tuleva näyttelykokonaisuus antaa hienon kuvan suomalaisen korutaiteen tämän hetkisestä tilasta.”

KORU + itä on ajoitettu samaan aikaan kansainvälisen KORU6 tapahtuman kanssa, johon kuuluu laaja kansainvälinen korutaiteen näyttely, työpajat ja kahden päivän seminaari elokuun puolessa välissä Imatralla. KORU6:n osallistujilla on näin mahdollisuus nähdä samalla hieno ote suomalaisesta korutaiteesta.

Korutaideyhdistys on Lappeenrannassa vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen yhdistys jonka tavoitteena on edistää korua taiteena ja muotoiluna Suomessa ja ulkomailla. Näyttelyjen järjestäminen on yksi yhdistyksen toimintamuodoista. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Jenni Sokura.

Lisätietoja – Jenni Sokura / 050 5736892

Näyttely on avoinna: 2.8.-1.9.2018, ti-pe 11-16, la 11-14

Jenni Sokura | "Sandwich" | 2017 | objekti: emali, nahka, puu, kuminauha.
Mervi Kurvinen | "Aija" | 2017 | kaulakoru: teräs, muovi, keramiikka. Kuvasuunnittelu: Hans Eiskonen
Posted by admin in Riutta, Roikka
ROIKKA & RIUTTA — EKTS uudet jäsenet — Uurto 7.-28.7.2018

ROIKKA & RIUTTA — EKTS uudet jäsenet — Uurto 7.-28.7.2018

Etelä-karjalan Taiteilijaseuran uusien jäsenten näyttelyssä mukana ovat kuvataiteilijat Eine Kaartinen, Annina Kettunen, Annamari Kinnunen, Katja Kuulas, Jyrki Markkanen, Samuli Poutanen, Jesse Pylsy ja Saimi Suikkanen. Parina viime vuonna Taiteilijaseuran jäsenmäärä on kasvanut kovaa vauhtia noin kymmenellä jäsenellä vuodessa. Jäseniä seurassa onkin jo toista sataa. Uusien jäsenten näyttely on jokavuotinen perinne, jolla halutaan juhlistaa ja nostaa esille äskettäin porukkaan tulleita. Osa uusista jäsenistä on viime vuonna Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneita tuoreita tekijöitä kun taas osalla on jo pitkä ura takana. Tämä vuosi on kuitenkin ainutlaatuinen, sillä taiteilijaseuralla on pitkästä aikaa ikioma näyttelytila jossa esitellä uudet jäsenet. Valtakadulla vesitornin juurella sijaitseva Taidekeskus Itä on puitteiltaan ja sijainniltaan erinomainen mutta myös tarpeeksi tilava mahduttaakseen sisäänsä kaikki osallistujat. Aikaisempina vuosina näyttely on pidetty muun muassa Lappeenrannan Valokuvakeskus Pihatossa ja jouduttu jakamaan kahteen osaan suuren osallistujamäärän takia.Tällä kertaa näyttely koostuu maalauksista, veistoksista, grafiikasta ja valokuvista. Väreiltään vähäeleinen kokonaisuus käsittelee laajasti ihmisen ja ympäristön toisiinsa kietoutumista sekä tästä jäävää jälkeä – miten se ilmenee ja kuka sen jättää? Näyttelyn on kuratoinut Etelä-Karjalan taiteilijaseuran jäsen, kuvataiteilija Maaria Jokimies. Nykyisin Helsingissä asuva Jokimies on osallistunut muun muassa Suomen presidentin juhlamuotokuvan tekemiseen.
Lisätietoja tarvittaessa antaa Maaria Jokimies / 050 4946168

Annamari Kinnunen | sarjasta "Odotan" | monotypia
Jyrki Markkanen | Popup/popdown | 2016
Posted by admin in Riutta, Roikka
ROIKKA & RIUTTA — Anssi Kasitonni — Lännen rapakaari 31.5.-30.6.2018

ROIKKA & RIUTTA — Anssi Kasitonni — Lännen rapakaari 31.5.-30.6.2018

ROIKKA JA RIUTTA
Anssi Kasitonni — Lännen rapakaari

”Näyttelyn nimi on Lännen rapakaari. Vähän niinkun lännen lokari mutta ei kuitenkaan. Rapakaari kuulostaa sopivammalta siihen touhuun mitä täällä lännessä tapahtuu. Rapa lentää. Eikä niin väliä millä sitä lapioi.

Eli tekniikoita on käytetty runsaasti erilaisia ja välillä on jopa onnistuttu niiden kanssa. On veistoa eri tekniikoilla ja videota ja lentikulaariprinttausta ja mitä lie. Aihepiiri pyörii useasti pop-kulttuurin ympärillä mutta on siellä kaikenlaista muutakin, ikäänkuin vakavampaakin puolta.”

ANSSI 040 5254043
kasitonni@gmail.com
http://www.anssikasitonni.com/

Posted by admin in Riutta, Roikka
RIUTTA — Leena Katriina Ehrling — nice [naïs] 4.5.-26.5.2018

RIUTTA — Leena Katriina Ehrling — nice [naïs] 4.5.-26.5.2018

RIUTTA
Leena Katriina Ehrling —
nice [naïs]

Nice (engl.) tarkoittaa suomeksi mukavaa, sympaattista, kivaa yms. Äänteelliseltä ominaisuudeltaan siitä tulee monimerkityksellinen. Se on kahden eri kielen sanaleikki ts. nais-etuliite. Vaikka suomea pidetään monesti sukujen puuttumisen vuoksi varsin tasa-arvoisena kielenä, asettuu mieheys monesti naiseuden edelle.

Leena Katriina Ehrling (s.1966) valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan Ammattikorkeakoulusta vuonna 2016. Hän asuu ja työskentelee Lappeenrannassa. Hänen maalauksiaan on ollut mukana useissa ryhmä- ja yhteisnäyttelyissä. Tämä on hänen neljäs yksityisnäyttelynsä.

”Näyttely koostuu öljyvärimaalauksista ja installaatioista. Tähän mennessä olen tehnyt pääasiassa öljyvärimaalauksia. Jo jonkin aikaa mielenkiintoni on suuntautunut installaatio-taiteeseen. Tämä on ensimmäinen näyttely jossa tuon installaatioita yleisön nähtäväksi. Tutustuminen itselle suhteelliseen uuteen alueeseen vie aikaa ja vaatii rohkeutta.
Teosten aiheet ovat henkilökohtaisia. Se mitä minä tunnen ja aistin ympärilläni, siirrän ne teoksiin. Jos asiat ovat minulle tunnetasolla tärkeitä, ne eivät ole silloin yhdentekeviä. Siksi minun täytyy työskennellä niiden parissa”.

Posted by admin in Riutta
ROIKKA — Ville Lehtinen — Disconnected  4.5.-26.5.2018

ROIKKA — Ville Lehtinen — Disconnected 4.5.-26.5.2018

ROIKKA
Ville Lehtinen —
Disconnected

Ville Lehtinen (s.1984 Jyväskylässä) valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan AMK:sta vuonna 2015. Hän asuu ja työskentelee Imatralla. Hänen maalauksiaan on ollut mukana useissa ryhmä- ja yhteisnäyttelyissä. Tämä on hänen kolmas yksityisnäyttelynsä.

”Taidekeskus Idän Galleria Roikassa avatuva näyttelyni koostuu vuosina 2017 ja 2018 valmistuneista öljyvärimaalauksista. Teoksissa yhdistyy esittävä/figuratiivinen taide abstraktimpaan kuvastoon. Niissä toistuvat geometriset muodot ja kuviot ja toisinaan myös tekstit tai akronyymit. Maalauksia voisi luonnehtia pop surrealistisiksi. Kuvat koostuvat tasaisista väripinnoista ja siluettimaisista hahmoista ja sisältävät vain kahden tai kolmen värin yhdistelmiä sekä voimakkaita kontrasteja. Käytän usein valokuvia töitteni lähtökohtana, mutta pyrin yksinkertaistamaan ja poistamaan turhia elementtejä jotta valmiiseen maalaukseen jää jäljelle vain tarvittavin informaatio.

Näyttelyssä esillä olevat työt sisältävät kuvia luonnosta ja ihmisistä. Ne ovat teoksissa irrallaan toisistaan, mutta vuoropuhelussa keskenään ripustuksen kautta. Tavoitteenani on koota sarja jossa kuvat ovat toistensa vastakohtia, mutta visuaalisesti yhtenäinen kokonaisuus.”

Posted by admin in Roikka
ROIKKA & RIUTTA — Atte Paju ja Kimmo Heikkilä — Puistopojat ja appropriaation arvoitus 5.4.-28.4.2018

ROIKKA & RIUTTA — Atte Paju ja Kimmo Heikkilä — Puistopojat ja appropriaation arvoitus 5.4.-28.4.2018

ROIKKA JA RIUTTA
Atte Paju ja Kimmo Heikkilä — Puistopojat ja appropriaation arvoitus

Puistopojat ja appropriaation arvoitus on sekatyömies Kimmo Heikkilän ja kuvataiteilija Atte Pajun fusillisfiktiivinen toisinto Pjotr Majakovskin ja Olivar Kuhnhacklin Pariisin 1908 maailmannäyttelyn ulkomaisia komeliantteja, maageja, konstiniekkoja ja heidän elinympäristöään kuvaavasta maskeradikokonaisuudesta. Tästä kohutusta vuoden 1908 episodista ei jälkipolville ole todisteeksi jäänyt rivettäkään joten Heikkilä ja Paju ovat appropriaation hengessä joutuneet mielikuvittelemaan kaiken oleellisen, jos sitäkään. Taidekeskus Idän näyttelyvieraille tuo muinainen, jäsentymätön ja absurdi kokonaisuus muuttuu organiseeratuksi materiaalis-mentaaliseksi metaforaseikkailuksi kuvien ja koruteosten avulla.

Näyttelyssä pyritään antamaa myös vastaus moneen kulttuurismoraaliseen dilemmaan. Saamme tietää muun muassa onko kuu juustoa vai guttaperkkaa, onko toiseudella ykseyttä, voiko kehollisuutta olla ilman ruumista, mihin koira on haudattuna ja mikä on muurahaisen suhde neulaseen. Veijo Rönkkösen Patsaspuistoa Parikkalassa hoitavat puistopojat pyrkivät selvittämään myös vuosikausia taiteen tutkijoita riivannutta kysymystä; matkustiko ITE-taiteilija Rönkkönen Lappeenrantaa tai Savonlinnaa kauemmas?

Näyttelyä puistopojat ovat valmistelleet antaumuksella pari viimeistä kuukautta. Atte Paju selventää eksistentaalisia työskentelymetodeja:

”Aamulla kun peiliin katsoo niin ensimmäiseksi sitä miettii minkälaisen abstrahion sitä tänään saa itsestään ulos puristettua? Miten päästä samalle psykoosin tasolle kuin eilen? Kuinka tuoda katsojalle näkyväksi ne Kuhnhacklimaiset semaforit jotka omassa tajunnassa pyörivät?”

Kimmo Heikkilä jatkaa:

”Kyllä tässä on selkeästi nyt tulos tai ulos -mentaliteetti olemassa molempien työskentelymetodeissa. Kaikki peliin kuten markettien tuulikaapeissa kuulee kuiskuteltavan. Sen takia otettiin käyttöön myös nämä taitelijanimet Kimmo Heikkilä ja Atte Paju. Koska eihän ketään kiinnosta esimerkiksi oikean Kimmo Heikkilän taiteilijaura joka ei ole edennyt Imatralta Lappeenrantaa pidemmälle. Tavoite on saada lisää pituutta curriculumiin, me molemmat kun tykätään intialaisesta ruoasta.”

Atte Paju, 050 523 4757, www.attepaju.com
Kimmo Heikkilä, 041 310 2525, www.closetotheborder.com

Posted by admin in Riutta, Roikka
ROIKKA — Tuulia Iso-Tryykäri — Katoamisharjoituksia  1.3.-24.3.2018

ROIKKA — Tuulia Iso-Tryykäri — Katoamisharjoituksia 1.3.-24.3.2018

ROIKKA
Tuulia Iso-Tryykäri —
Katoamisharjoituksia

”Minua kiinnostaa ihminen ja lukemattomat tavat, joilla voi kertoa tarinoita ihmisestä ja ihmisyydestä.

Tärkeintä maalaamisessa ei ole itse maalaaminen vaan prosessi ja aika, jonka äärellä käyn aihetta läpi aina uudelleen ja uudelleen, kerros kerrokselta. Lopulta valmiina on kuva, johon on tallentunut kaikki sen kanssa vietetyt tunnit kauneudessaan tai karmeudessaan. Maalaan mitä tunnen ja tunnen mitä maalaan. Tärkeää on katsominen ja uskaltaminen tulla katsotuksi.

Työskentelyprosessi on minulle fyysinen, asetan itseni maalauksen tilanteeseen; minulle on tärkeää kokea maalauksen asetelma myös kehossani. Maalauksissa pyrin tunnistettavaan ja tunnettavaan: ihoon ja materiaaleihin. Viimekädessä maalaukseni ovat kuitenkin kuvia tunteista, ajatuksista ja alitajunnasta: jostakin, mille ei aina löydy edes sanoja.”

Tuulia Iso-Tryykäri (s. 1985 Ulvilassa, asuu ja työskentelee Lappeenrannassa) on valmistunut Saimaan AMK:sta kuvataiteilijaksi 2009, ja suorittanut ylemmän AMK-tutkinnon 2013. Hänen teoksiaan on ollut useissa yhteis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Edellisen yksityisnäyttelynsä Iso-Tryykäri on pitänyt tm•galleriassa Helsingissä 2017. Tällä hetkellä hänen maalauksiaan on esillä Lappeenrannan taidemuseolla KAAKKO18 -näyttelyssä. Iso-Tryykärin teoksia on mm. Lappeenrannan taidemuseon ja Kotkan kaupungin kokoelmissa.

Posted by admin in Roikka
RIUTTA – Anna Rikkinen — Hän tarvitsi kuusikymmentäyhdeksän peiliä valmistautuakseen tanssiaisiin  28.2.—24.3.2018

RIUTTA – Anna Rikkinen — Hän tarvitsi kuusikymmentäyhdeksän peiliä valmistautuakseen tanssiaisiin 28.2.—24.3.2018

RIUTTA
Anna Rikkinen — Hän tarvitsi kuusikymmentäyhdeksän peiliä valmistautuakseen tanssiaisiin

Anna Rikkinen käsittelee soolonäyttelyssään menetystä, surua ja muistoja. Rikkisen koruteokset kertovat sekä henkilökohtaisista kätketyistä muistoista että edellisten sukupolvien vaietusta menneisyydestä. Rikkisen teosten lähtökohtina ovat lapsuuden ja nuoruuden muistikuvat, kokemukset ja elämykset sekä neljän sukupolven väliset suhteet. Teoksissaan Rikkinen muokkaa ready made -esineet ja moninaiset materiaalit uusiksi metaforiksi.

Korutaiteilija Anna Rikkinen (s.1976) valmistui Gerrit Rietveld Academien korutaiteen osastolta vuonna 2004. Rikkisen taiteellinen työskentelytapa on kuitenkin etääntynyt perinteisestä korun valmistuksesta. Korut, koristautuminen ja kehollisuus ovat hänen teoksissaan perusmateriaalia, josta hän työstää kollaasinomaisia teoksia.

www.annarikkinen.com

Posted by admin in Riutta