admin

ROIKKA – Marika Hyvärinen — Alastomat kuuset ja muita runoja 4.4.–27.4.2024

ROIKKA – Marika Hyvärinen — Alastomat kuuset ja muita runoja 4.4.–27.4.2024

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Näyttely Alastomat kuuset ja muita runoja koostuu installoiduista ääni- ja prosessitaideteoksista. Näyttelyn polttopisteessä ovat aseemiset runouden kirjoitustavat: alluusiot metsäpuheeseen, kirjoituksiin puusta, animistinen puupuhe, hyönteiskaiverrukset.

Teosten teema ja sisältö kytkeytyvät käytettyihin materiaaleihin. Näyttelyn kuuset ovat naapurustosta joulun 2022 jälkeen kerättyjä joulukuusia jotka on kuorittu paljaaksi. Kuuset ovat näyttelyssä installoituna, ne ovat osa performanssia sekä toimivat ääniteoksen äänimateriaaleina. Kuorittujen joulukuusten oksat soivat selkeillä sävelillä. Kuusen oksilla soitetun minimalistisen äänityön sävelkorkeutta ei ole korjattu tai muokattu.

Teosten hyönteiset ovat kuolleina löydettyjä. Käsintehtyjen papereiden materiaalit ovat kotitalouden musteetonta pahvijätettä. Liima, jolla kuolleet hyönteiset on kiinnitetty paperiin ja joilla työt on koostettu, on perunajauhosta ja vedestä keitettyä liisteriä. Siemenpaperit sisältävät muinaistulokkaita sekä alkuperäisiä kasveja (rantakukka, puna-apila, ruiskaunokki, puna-ailakki, pietaryrtti, mäkitervakko, purtojuuri, käenkukka, metsäkurjenpolvi, ruusuruoho, päivänkakkara sekä suojaheinät).

Kaikki näyttelyn teokset ovat biohajoavia ja ne päätyvät maatuviksi, istutettaviksi tai kylvettäviksi eri paikkoihin.

Marika Hyvärinen on Sibelius-Akatemiasta 2015 musiikin maisteriksi valmistunut ääni- ja säveltaiteilija. Hän työskentelee äänitaiteen, kokeellisen musiikin, prosessitaiteen ja esittävän taiteen kentillä. Taiteen polttopisteessä on ääni, jota hän lähestyy monialaisesti. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat katoavat äänet sekä lahoava ja maatuva taide sekä näiden elementtien yhdistäminen. Hyvärinen ei halua jättää maailmaan jälkiä. Suurin osa hänen taiteestaan maatuu ja lahoaa, kukkiikin.

Posted by admin in Näyttelyt, Roikka
RIUTTA – Maria Kiialainen — Ornaments of the Forest Floor 4.4.–27.4.2024

RIUTTA – Maria Kiialainen — Ornaments of the Forest Floor 4.4.–27.4.2024

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Ornaments of the Forest Floor kuvastaa korutaiteilija Maria Kiialaisen lapsuudenmuistoja sienimetsästyksestä. Hän kokee sienestyksen osaksi omaa kulttuuriperintöään. ”Lapsena vietin tuntikausia metsässä isoäitini kanssa. Hän oli suurenmoinen sienestäjä, ja muistoissani hän tiesi kaiken sienistä: missä, milloin ja mitä sieniä kerättiin, miten niitä valmistettiin ja mihin tarkoituksiin. Pienenä tyttönä minulle oli samantekevää, oliko sienet syötäviä; ihailin niiden muotoja, värejä ja taitoa piiloutua. Tärkeintä oli sienen löytäminen. Myöhemmin ymmärsin sienten merkityksen luonnon tasapainossa; jokaisella sienellä on tärkeä tehtävä.”

Galleria Riutassa esillä oleva metsämaisema koostuu valokuvista metsän pohjasta, jotka taiteilija on kuvannut ja muokannut toistamalla. Näin hän luo samankaltaisen tunnelman kuin etsiessään sieniä metsässä, kiertäen ja tutkien samaa aluetta eri näkökulmista. Maisemaan on myös kätketty sienihahmoja, veistoksia, jotka voi pukea ihmiskehoon ja jotka muistuttavat meitä luonnon kanssa jakamastamme yhteydestä. Taiteilija kutsuu ihmisiä rauhoittumaan metsään, sienestämään ja oppimaan sienten ominaisuuksia sieniopaan kautta.

Helsinkiläislähtöinen korutaiteilija Maria Kiialainen on valmistunut taiteen maisteriksi Burg Giebichensteinin taide- ja muotoiluyliopistosta Hallesta Saksasta. Hänen töitään on esitelty laajalti kansainvälisissä näyttelyissä ja kilpailuissa. Kiialainen uskoo, että koru ei välttämättä tarvitse ihmiskehoa; hän tutkii tilaa ja muuttaa maisemaa koristelemalla sitä. Hänen teoksensa tutkivat mikrokosmosta, näkymätöntä maailmaa, organismeja ja niiden verkostoja. Hän käyttää korujaan luodakseen narratiivisia personifikaatioita mikrokosmoksen ekosysteemeistä. Tavoitteena on tutkia elävien organismien ja biologisten prosessien vaikutusta sekä lisätä ymmärrystämme luonnosta ja siitä, miten olemme siihen yhteydessä.

Posted by admin in Näyttelyt, Riutta
ROIKKA – Leena Pukki — Limakon aika 8.2.–2.3.2024

ROIKKA – Leena Pukki — Limakon aika 8.2.–2.3.2024

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Limakon aika, 2021

Leena Pukki

Limakon aika on videoteos, jossa limasienten eli limakkojen liike yhdistyy kuvioaiheisiin, jotka on valittu karjalaisista pujotuspeitoista eli kuvatäkeistä. Teos käsittelee individualismin, itseriittoisuuden, ajan, kiertokulun, ekosysteemien ja hajoamisen ja maatumisen teemoja.

Ameboiksi luokiteltavat limakot ovat muun muassa lahopuiden pinnalla eläviä makroskooppisia solulimasta koostuvia organismeja, jotka pystyvät liikkumaan, vaikka niillä ei ole lihaksia, aivoja tai neurojärjestelemää. Limakot eivät ole kasveja, sieniä eivätkä eläimiä. Eri lajiset limakot ovat eri värisiä ja liikkuvat eri tavoilla ja nopeuksilla.

Teoksessa limakon liike yhdistyy Luumäkeläisten kuvatäkkien perinteisiin kuvioihin. Kuvatäkkejä eli pujotuspeittoja käytettiin vuoteessa peittoina ja niitä kudottiin esimerkiksi kapioiksi. Kuviot ovat peräisin Pukin ja Pätärin sukujen täkkimalleista, jotka on kudottu 1900-luvun alussa vanhojen mallien mukaan.

Mallien tai kuvioiden ikää ei voida määrittää, mutta tiedetään, että Karjalassa on kudottu kuvatäkkejä jo 1800-luvun alussa. Samanlaisia kuvioita esiintyy myös karjalaisissa kirjontamalleissa. Kuvioilla on erilaisia elämään ja elämiseen liittyviä nimiä, kuten jäniksenkäpälä, käpälikkö, reunaränikkä, elämänpuu, maailman kuva tai siiviläinen. Samantyyppisiä kuvioita käytetään monessa eri kulttuurissa, koska kuvioiden mallit määräytyvät osittain kudontatekniikan kautta.

Karjalaiset kuvatäkit ovat säilynyttä kuvallista perinnettä. Koen, että täkkien kuviot kantavat mukanaan menneen ajan kulttuuria ja maailmankuvaa, tai ainakin niiden osia.

Ilmastokriisin lähestyessä vaikuttaa välttämättömältä muuttaa kollektiivista ajattelua ja käsitystä esimerkiksi hyvästä elämästä tai tavoittelemisen arvoisista asioista.

Limakko on vertauskuva kaiken kiertokulusta ja muuntautumisesta toiseen olomuotoon, kollektiivisuudesta ja posthumanistisesta ajattelusta. Suhdetta luontoon tulisi mielestäni muuttaa yksipuolisesta hyötysuhteesta keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen.

Limakon aika pyrkii siirtämään huomion ihmisen kokemusmaailmasta toisaalle ja kyseenalaistamaan individualistisen käsityksen elämästä. Emme ole niin yksilöllisiä kuin oletamme, vaan olemme riippuvaisia toisistamme, mikrobeista, ameboista ja eläinyhteisöistä, halusimme tai emme. Huomaamattomat hajottajaorganismit ovat tärkeässä osassa ravinteiden kiertoa ja jonain päivänä tulevat hajottamaan myös meidät.

Kiitos:

Suomen Kulttuurirahasto

Mustarinda

Teoksen levittäjä: AV-arkki

Lähteet:

Härkönen, Marja & Varis, Elina 2012. Suomen limasienet. Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

 

Pukki, Kyllikki 1995. Luumäen kuvatäkit. Etelä-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry.

Schvindt, Theodor 1895. Suomalaisia koristeita 1. Ompelukoristeita ja kuoseja. Finnische Ornamente 1. Stickornamente. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

The Time of a Slime Mold, 2021

Leena Pukki

The Time of a Slime Mold is a video piece in which the movement of slime mold, is combined with pattern subjects selected from Karelian thread blankets. The work addresses themes such as individualism, self-sufficiency, time, circulation, ecosystems, rotting and decaying.


Slime molds classified as amoebas are macroscopic organisms living on the surface of rotting trees that are able to move even, they do not have muscles, brains, or the neurological system. Slime mold are not plants, fungi, or animals. Different types of slime molds are different colors and move in different ways and speeds.

In the video, the movement of the slime mold combines with the traditional patterns of Luumäki handwoven blanket. The blankets were used on the bed and were woven, for example, for trousseau. The patterns are from blanket models of Pukki and Pätäri family, which were woven at the beginning of the 20th century according to old patterns.

The age of these models or patterns cannot be determined, but it is known that these kinds of blankets have been woven in Karelia since the early 19th century. Similar patterns also occur in Karelian embroidery patterns. The patterns have different names related to life and living, such as hare’s feet, Tree of Life, or image of the world. The same type of patterns is used in many different cultures because the patterns are determined in part through the weaving technique.


Karelian woven blankets are a preserved visual tradition. I feel that the patterns of the blankets carry with them the culture and worldview of the past, or at least parts of them.

As the climate crisis approaches, it seems necessary to change the collective thinking and perception of, for example, the good life or things worth pursuing.
The slime mold is a metaphor for the circularity of everything and its transformation into another state, community and post humanist thinking. The relationship with nature should, in my view, be changed from a one-sided efficiency to a mutual interaction.


The Time of a Slime Mold seeks to shift the focus from the world of human experience to another, and to question the individualistic concept of life. We are not as individual as we assume. We are dependent on each other, microbes, amoebas, and animal communities, whether we want it or not. Unnoticed decomposing organisms are an important part of the nutrient cycle and will one day decompose us as well.

Thank you:

The Finnish Cultural Foundation

Mustarinda

Distribution and promotion: AV-arkki

References:

Härkönen, Marja & Varis, Elina 2012. Suomen limasienet. Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

Pukki, Kyllikki 1995. Luumäen kuvatäkit. Etelä-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry.

Schvindt, Theodor 1895. Suomalaisia koristeita 1. Ompelukoristeita ja kuoseja. Finnische Ornamente 1. Stickornamente. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Posted by admin in Näyttelyt, Roikka
RIUTTA – Pirita Lautala & Tiina Rajakallio — Kynnyksellä 8.2.–2.3.2024

RIUTTA – Pirita Lautala & Tiina Rajakallio — Kynnyksellä 8.2.–2.3.2024

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Pirita Lautala kertoo teoksillaan tarinaa viitteellisin ja pelkistetyin elein. Teemana on usein kaipuu johonkin tavoittamattomaan – poissaolo, luopuminen ja muistot sekä muistista nousevat kuvat. Tietyt symboliset hahmot esiintyvät Lautalan teoksissa toistuvasti, eri tekniikoin toteutettuina. Taustalla on usein vaikeasti määriteltävä tunne: jokin, joka väistää sanoja ja liittyy poissaoloon, menneeseen ja menetettyyn. Lautala hyödyntää teoksissaan käsityöläistaustasta kumpuavaa materiaaliteknistä osaamista: maalaukset voivat täydentyä esimerkiksi virkkuuelementeillä ja olla myös osa tilallista teoskokonaisuutta. Teosten materiaalina voi olla nahka tai tuhka siinä missä akryyliväri tai keramiikkakin.

Tiina Rajakallion töissä on nähtävissä ihmisiä, eläimiä ja kasveja elämänkaarensa eri vaiheissa. Rajakallio käsittelee arkisten kuvien kautta ja hiljaisten tarinoiden muodossa olemassaolomme peruskysymyksiä. Hän pohtii aiheita kuten elonkehä, ihmisyyden eri puolet, ajan kerrokset ja millaisen jäljen me jätämme ympäristöömme. Viime vuosina Rajakallio on käyttänyt töissään paljon intarsiatekniikkaa, pyrkien löytämään oman tapansa hyödyntää sitä koruteoksissa. Intarsialla tarkoitetaan perinteisesti huonekaluissa ja huonetilojen koristelussa käytettyä puuviilukoristelua, jossa on eri puulajien väritystä ja kuviointia hyödyntäen muodostettu mosaiikkimainen kuva. Viilutöiden oheen on syntynyt myös virkattuja ja puusta veistettyjä teoksia.

Vaikka taiteilijoiden työvälineet ja tekniikat ovat erilaisia, ovat aiheet – muistot, katoavaisuus ja luonnon kiertokulku – luettavissa molempien töistä. Näyttely on teoskokonaisuus, jossa itsenäisesti työstetyt teokset toimivat vuoropuhelussa keskenään valottaen yhteistä aihepiiriä kumpaisellekin taiteilijalle ominaisesta näkökulmasta. Molemmilta taiteilijoilta on esillä sekä aiemmin valmistuneita, että juuri tähän näyttelykokonaisuuteen suunniteltuja teoksia.

Esillepano muodostaa hieman epätodellisen, hiljaisen odottavan, mutta eletystä elämästä muistuttavan tilan. Galleriaan rakennettu esinekooste muistuttaa vanhan tavan mukaisesti valkoisin kankain suojatuista huoneista toviksi tyhjilleen jätetyissä paikoissa. Helmikuun näyttelyajankohta, valon lisääntyessä vähitellen kohti kevään kynnystä, johdattaa kohti aikaa, jolloin ikkunaluukut taas avataan, tomuiset lakanat huonekalujen päältä poistetaan ja elämä jälleen pääsee täyttämään huoneet.

Pirita Lautala on mikkeliläinen kuvataiteilija. Hän on suorittanut kuvataiteilijan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon LAB-ammattikorkeakoulussa vuonna 2021, valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista vuonna 2011 ja ohjaustoiminnan artenomiksi Kankaanpään Opistosta vuonna 2002. Kuvataiteilijana Lautala on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Lautala työskentelee omalla työhuoneella Mikkelissä, tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden visuaalisen alan ammattilaisten kanssa ja on mukana eri näyttelytyöryhmissä.

Tiina Rajakallio on lappeenrantalainen korutaiteilija. Hän suoritti vuonna 2008 Tukholman Konstfackin metallilinjalla ylemmän korkeakoulututkinnon (MFA) ja valmistui kiviesine- ja korumuotoilun artenomiksi Lappeenrannassa Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun taideteollisuuden yksikössä vuonna 2005. Rajakallio on Korutaideyhdistyksen yksi perustajajäsenistä ja toimii Kaakkois-Suomen Taidekäsityöläiset Täky ry:n puheenjohtaja. Rajakallion teoksia löytyy kansainvälisistä yksityiskokoelmista, CODA Apeldoorn museosta Hollannista, sekä Suomen taideteostoimikunnan ja Korutaideyhdistys ry:n kokoelmasta.

taike_vaaka_v2
Posted by admin in Näyttelyt, Roikka
RIUTTA – Silja Puranen — Talvipuutarha 16.11.–9.12.2023

RIUTTA – Silja Puranen — Talvipuutarha 16.11.–9.12.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Talvipuutarha on 3d-animaationa toteutettu, koko tilan kattava videoinstallaatio, jossa toistakymmentä eri kokoisilla näytöillä tilaan sijoitettua muovikukkaa avautuu ja kukoistaa kukin oman aikataulunsa mukaan. Animaatioiden liikekieli jäljittelee kasvien kasvamista kuvaavia time-lapse videoita. Kukat kukkivat irrallisina mustalla taustalla, mutta muovipullon pinnalla näkyy heijastuksia kuvan ulkopuolelle jätetystä ränsistyneestä urbaanista ympäristöstä. Kukkien lähtökohtina ovat some-kanavilta tutut muovipulloista askarrellut kukkakoristeet.

Teoksen teemana on ihmisen suhde ja vaikutus luontoon ja ympäristtöön – erityisesti muovi, muovisten kertakäyttöhyödykkeiden ylenpalttinen käyttö, sekä ihmisen yritys päihittää luonto keinotekoisilla jäljitelmillä. Muovijäteongelman rinnalle nousee huoli biodiversiteetistä, eliöpopulaatioiden ja -lajien vähenemisestä ja kiihtyvästä joukkosukupuutosta. Teosten kuvallisena innoittajana on muovin tuottama materiaalin estetiikka, kitsch, camp ja tee-se-itse -asenne.

Silja Puranen (s.1961) on tuusulalainen kuvataiteilija,joka työskentelee monitaiteisesti välineinään video, animaatio, installaatio ja sekatekniikkateokset. Puranen on suorittanut kuvataiteen AMK-tutkinnon Lahden Taideinstituutissa ja taiteen maisterin tutkinnon Visual Culture and Contemporary Art -ohjelmassa Aalto-yliopistossa. Puranen on pitänyt kolmisenkymmentä yksityisnäyttelyä ja osallistunut kymmeniin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Teoksissaan Puranen luo kriittisen katseen nyky-yhteiskuntaaan ja sen ilmiöihin.

Posted by admin in Näyttelyt, Riutta
ROIKKA – Leena Katriina Ehrling — Löydöksiä 16.11.–9.12.2023

ROIKKA – Leena Katriina Ehrling — Löydöksiä 16.11.–9.12.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Näyttely koostuu teoksista, jotka ovat alitajunnan löydöksiä. Teos alkaa mielessä ja kehossa ennen kuin sitä edes tiedostaa. Alussa on levoton sekoitus tunteita, havaintoja nähdystä ja koetusta. Maalausprosessin nopeus on sitä, että kuinka rohkea uskaltaa olla. Työskentely on useasti hidasluonteista ja aikaansaamatonta. Pienempää teosta tehdessä on helpompaa tehdä nopeita ratkaisuja. Isoissa teoksissa sitä ikään kuin pelkää ja tulee tietyllä tavalla muuri vastaan. Tunne siitä, että kaikki menee pilalle.

Yritän hallita siveltimen vetojen elämää maalauspohjalla, ja kaikki on kiinni hyvin pienistä liikkeistä. Joskus on selvä käsitys siitä, miten haluaisin maalata, mutta käteni ei suostunut tottelemaan mieltäni. En aina pääse perille mitä haluan kuvillani viestiä. Alitajunta tekee kuitenkin tehtävänsä. Kuva tulee ensin ja sanat vasta todella paljon myöhemmin. Istun teokseni edessä ja yritän tulkita tekemääni. Saatan yllättyä.

Taiteen tekeminen vahvistaa identiteettiäni ja tuntuu kuin tekisin löydöksiä itsestäni. Ilman luovaa työskentelyä en pystyisi olemaan.

Työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan osasto

ep
Posted by admin in Näyttelyt, Roikka
ROIKKA – Liisa Tarleena Öhman — Lymyillään kun tavataan 19.10.–11.11.2023

ROIKKA – Liisa Tarleena Öhman — Lymyillään kun tavataan 19.10.–11.11.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Liisa Tarleena Öhman: Lymyillään kun tavataan

Lymyillään kun tavataan koostuu keraamisista veistoshahmoista, jotka nojaavat omaan onneensa. Pienet vilpittömät ihmishahmot lohduttavat itseään pussin viimeisillä juustonaksuilla ja koristamalla korvansa kyntteliköin. Ne puristuvat tehokkuusvaatimusten ja self help -hyllyjen väleihin, koettavat onneaan peleissä ja rakkaudessa, liukastelevat toivon ja epätoivon rajalla ja luisuvat pää edellä kohti paniikkiratkaisuita. So Long -teossarjassa sukupuuttoon kuolleet eläinlajit pesivät ihmisten hiuksissa, kietoutuvat raajojen ympärille ja nakertavat reittinsä takaisin elintiloihin, jotka niiltä on viety.

Veistoshahmojen lisäksi näyttelyssä on esillä kirjasinkasti, jonka yli sata pientä keraamista osaa esittävät arkisia aarteita sokeripalasta elokuvalippuun ja tammenterhosta hiustupsuun.

Liisa Tarleena Öhman (s. 1987) on tamperelainen kuvataiteilija. Hänen työskentelynsä pohjana on pyrkimys ymmärtää inhimillisiä tarpeita ja tunteita, kuten häpeää, pelkoa ja unelmia. Siloisuuden sijaan häntä kiinnostavat pienet sopimattomuudet, inhimilliset erehdykset ja lempeän musta huumori.

Posted by admin in Näyttelyt, Roikka
RIUTTA – Linda Varoma — Normaalikokoinen sydän 19.10.–11.11.2023

RIUTTA – Linda Varoma — Normaalikokoinen sydän 19.10.–11.11.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

“NORMAALIKOKOINEN SYDÄN”

”Isäni menehtyi äkillisesti marraskuussa 2020. Näyttelyn nimi viittaa vanhaan, isäni keuhkojen röntgenkuvien lausuntoon, jossa todetaan hänen sydämensä olevan normaalikokoinen. Termi kiinnitti huomioni ja todensi oman mielikuvani isästä; isä ei ollut erityisen suurisydäminen. Hän oli tavallinen ihminen jonka päätöksentekoa ohjasivat länsimainen moraalikäsitys sekä subjektiiviset intressit, ei niinkään lähimmäisenrakkaus. Hän ei ollut läsnä lapsuudessani ja oli taipuvainen erakkomaisuuteen. Mutta ei hän silti paha ihminen ollut. Elämänsä viimeisinä vuosina hänellä oli suuri osa perheeni ja lasteni elämässä ja koki varmasti lastenlastensa kautta osaltaan paikkaavansa menetettyä aikaa.

Isän asuntoa tyhjentäessä ja hänen tavaroitaan läpikäydessä, olen ottanut talteen paljon hänen henkilökohtaisia tavaroitaan sekä hänestä muistuttavia esineitä. Minun on edelleen vaikea uskoa, että kaikki tämä on totta ja nämä esineet toimivatkin ikäänkuin todisteina itselleni siitä että isää ei enää ole. Mutta vaikka hän ei enää fyysisenä henkilönä voi esiintyä kuvissani, voin silti jatkaa kuvien tekemistä hänestä ja sitä kautta löytää syvempiä merkityksiä myös tästä kokemuksesta.

Näyttely tarkastelee isyyttä kahdesta kulmasta. Yhtäältä isäni äkillistä poismenoa seurannutta hämmennystä esineiden ja tyhjiksi jääneiden tilojen kautta, jotka korostavat hänen etäistä olemusta ja ilmentävät elämän hidasta poistumista. Toisaalta omien lasteni suhdetta hyvin läsnäolevaan isäänsä ja heidän keskinäistä suhdettaan joka on hyvinkin fyysinen.”

Linda Varoma (s.1985) on Loviisassa asuva kuvajournalisti, valokuvaaja ja valokuvataiteilija. Taiteellisessa työssään hän käsittelee kotiin, perheeseen ja arkiseen elämään liittyviä teemoja ja hän on loputtoman kiinnostunut vanhemmuuden ja taiteilijuuden identiteettien rajapintojen tutkimisesta. Hän on opiskellut valokuvausta Yrkeshögskolan Noviassa 2007-2011 ja valmistunut taiteen maisteriksi Glasgow School of Artista 2014.

basic-form-black
Jokes_logo_2
Posted by admin in Näyttelyt, Riutta
ROIKKA – Anu Halmesmaa — Toinen luonto – kuolematon 21.9.–14.10.2023

ROIKKA – Anu Halmesmaa — Toinen luonto – kuolematon 21.9.–14.10.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

”Toinen luonto – kuolematon”
seinäveistoksia

Tämä näyttely jatkaa Toinen luonto näyttelysarjaa. Sarjan ensimmäinen osa ”Toinen luonto – häpeä” on esillä Oulussa Galleria 5; dessä samaan aikaan.

Näyttelysarjan taustaa:

”Lapsuudesta saakka olen kantanut sisälläni kolmea suurta taakkaa, joista tuli pitkäksi aikaa minuuteni määritteleviä osia. Kokemani turvattomuuden tunne lapsena sai minut tuntemaan itsestäni häpeää, pelkoa maailmaa kohtaan ja riittämättömyyden tunnetta.

Uskonto ja vankkumaton vahva ja vääristynyt usko jumalaan on ollut aina läsnä elämässäni. Usko jumalaan, joka rankaisee heti väärästä ajatuksesta, ja tunne siitä, ettei koskaan ole tarpeeksi hyvä – ja lopulta mikään, ei tule riittämään taivaspaikkaan ja ikuiseen elämään.

Onko ainut tie pelosta pois ja itsensä rakastamiseen minun ulkopuolellani, hahmossa, joka tarkkailee minua, ja minä olen tehty hahmon kuvajaiseksi – katsonko peilistä itseäni tai Jumalaa?

Voinko hyväksyä itseni riittämättömänä ihmisenä, joka pelkää, tekee virheitä, häpeää ja on vain inhimillisten tunteiden vyyhti – voinko oppia rakastamaan itseäni itseni vuoksi ilman taivaallista väliintuloa, joka sen minulle mahdollistaa?

Lappeenrannan teoksissani käsittelen pelkoja ja peloista syntyviä tuntemuksia. Pelot sitovat meitä menneeseen ja estävät olemasta juuri sellaisia kuin olemme. Mitä tapahtuu, kun päästää irti peloista, syntyykö uudestaan kuolemattomana.

Käsittelen teoksissa suurinta omaa pelkoani – kuolemaa ja sen mukana tulevaa muutosta. Haluan opetella ymmärtämään sitä ja kohdata sen.

”Raajani hapuilevat kiintopistettä ja kasvavat osaksi ympäröivää luontoa, pysähdyn ja annan itseni sammaloitua. Palaudun osaksi luontoa. Olen kuolematon.”

Uusissa teoksissani on vahvasti läsnä herkkyys ja hauraus. Ne avaavat aistit ja mielestäni ripaus herkkyyttä on olennainen osa kuolemattomuuden reseptiä.

@anuhalmesmaa.art / www.anuhalmesmaa.carbonmade.com


Turun kaupunki tukee näyttelyä

Posted by admin in Näyttelyt, Roikka
ROIKKA – Elli Hukka — Metsätiellä 21.9.–14.10.2023

ROIKKA – Elli Hukka — Metsätiellä 21.9.–14.10.2023

Taidekeskus Itä
Valtakatu 66, Lappeenranta

ti-pe 11-17
la 11-14

Näyttelyn teosmaailman maanläheinen ilmaisu lainaa muotoja ja ajatuksia metsistä ja merestä. Teokset ottavat tilaa haltuun kasvustomaisilla rakenteilla. Materiaali, kierrätetty puuvillakangas on värjätty erilaisilla luonnosta kerätyillä väriaineilla: kasvien lehdillä, kukilla, puunkuorella ja elintarvikkeiden jämillä, kovetettu mehiläisvahan avulla ja käsin muokattu. Tilaan levittäytyvässä metsän äänimaailmassa voi kuulla kasvua ja hiljaisuutta.

Elli Hukka (s. 1982) on helsinkiläinen korutaiteilija, jonka juuret ovat vahvasti Itä-Suomen metsissä. Hänen taustansa on korumuotoilussa, jota hän opiskeli Lahden Muotoiluinstituutissa ja Aalto-yliopistossa. Ellillä on oma yritys Helsingissä ja yli kymmenen vuoden ajan hän on työskennellyt sekä kultaseppänä että korutaiteen parissa. Hänen työnsä vaihtelee hopea- ja kultakoruista tekstiilikoruihin, veistoksiin, puettaviin teoksiin ja installaatioihin.

Tekstiilin avulla pystyn ilmaisemaan itseäni vapaasti väreillä ja sävyillä, sekä keksimään omia tekniikoita materiaalin kerrokselliseen muotoiluun. Minulle taide on kehittymistä ja yritystä ymmärtää luontoa ja ympärilläni olevia ilmiöitä. Inspiroidun löytämistäni luonnonkappaleista, joista rakennan omia versioita. Pintojen orgaaninen liike ja materiaalin tuntu kiinnostaa minua. Ilmaisen itseäni maanläheisillä muodoilla ja luonnonmuotoisella tunteella.

Olen luonut ammatin itselleni intohimosta käsityön tekemiseen, muotoiluun ja taiteeseen. Käsieni ja ajatusteni yhteentörmäys kasvattavat teoksiani kuin kasvustoa. Inspiroidun materiaaleista ja niiden muokkaamisesta yhä uudelleen. Minulle tekeminen on oppimista ja taide on tekemistä. Kädenjälkeni on samalla sekä skarppia että rönsyilevää – se lähtee aina liikkeelle tekemisen ilosta, tarpeesta ja tarinasta.”

Tekemisessäni on ekologinen ulottuvuus, mikä yltää arkielämän valinnoista teosten työstämiseen niin konkreettisella kuin ajatuksen tasolla. Teemat kietoutuvat metsän juurevuuden pohdinnoista mereen ja huoleen meren elävien ja merien monimuotoisuuden säilymisestä.

Metsän äänimaailman tilaan on luonut Jukka Åkerman.

www.ellihukka.fi

Kordelin_RGB
Posted by admin in Näyttelyt, Riutta